Cap a una ciutat jugable

En el marc de l’estratègia Barcelona dona molt de joc, l’Institut d’Infància amb el suport d’INDIC acompanya i assessora amb treballs tècnics i de generació de coneixement l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar i desenvolupar una estratègia que afavoreixi el dret al joc d’infants i adolescents a l’espai públic.