Jornada Joc i Ciutat; El Pla del Joc a l’espai públic de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona organitza el 6 de febrer de 2019 la jornada Joc i ciutat: el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, a través de l’àrea d’Ecologia Urbana i l’àrea de Drets Socials, i amb el suport de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Els objectius de la jornada són compartir i debatre sobre la importància social del joc a l’espai públic i presentar el primer Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó a 2030, que s’emmarca dins de l’estratègia Barcelona dona molt de joc. La jornada comptarà, entre molts d’altres, amb la participació de Sam Williams, investigador, consultor i activista del joc; i de Francesco Tonucci, pedagog i investigador al Centre Nacional de Recerca Italià especialista en infància i ciutat, que serà entrevistat per la periodista Mònica Terribas.

La jornada també comptarà amb diverses taules d’experts que analitzaran i debatran sobre el joc a la ciutat. A més, també participaran diverses entitats vinculades amb aquest àmbit i s’explicaran les experiències d’algunes ciutats que ja incorporen el joc a l’espai públic entre les seves prioritats.