L’Ajuntament de Sant Quirze aprova el Pla local de joventut

El Pla Local de Joventut, o el full de ruta de les polítiques de joventut per al període 2017-2020, va ser un dels punts més destacats del Ple de juliol. Tots els grups, excepte el Partit Demòcrata, van votar a favor d’aquesta proposta que defineix diferents eixos d’actuació per promoure l’autonomia i participació dels i les joves del poble. El procés de confecció d’aquest Pla Local ha constat d’una primera fase de diagnosi de la realitat juvenil i una fase de disseny. Durant el procés, l’Ajuntament ha implicat jovent local, tècnics municipals i agents socials per tal de dibuixar les necessitats reals i establir eixos d’actuació bàsics.

Segons aquest Pla, es treballaran accions per afavorir la inserció real del jovent al mercat de treball, també s’incidirà en els usos del temps de lleure i la salut juvenil i es treballarà per definir un model que permeti implicar els nois i noies en una participació real en els afers del poble. També es va fer especial èmfasi en la necessitat de trobar vies de diàleg i comunicació entre el jovent i l’Ajuntament perquè aquest col·lectiu tingui un paper més actiu, alhora que es volen promoure campanyes de sensibilització pels hàbits saludables.

Una vegada aprovat, aquest Pla entra en la fase d’implementació, amb diferents accions que es programaran fins al 2020.