S’inicia el procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

La Generalitat de Catalunya està impulsant una llei de participació ciutadana per consolidar el model de participació ciutadana com un dels pilars del govern obert i assentar unes bases sòlides que facilitin la innovació en aquest camp.

El procés comptarà amb tota la ciutadania a l’hora d’identificar els elements clau que la nova llei ha de preveure, amb l’objectiu final de consolidar un model de participació ciutadana de qualitat.

Els objectius del procés participatiu són:

  • Contrastar el diagnòstic efectuat a la per la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica de la Generalitat amb la ciutadania i valorar que efectivament, una opció de regulació garantista, però flexible és la més desitjable.
  • Identificar continguts clau de l’avantprojecte de llei (principis, garanties, drets digitals, iniciativa ciutadana, etc.) com a elements necessaris per a un model de participació ciutadana de qualitat.
  • Identificar elements innovadors per a la regulació que permetin arribar a més ciutadania i en millors condicions.

Com es pot participar?

El procés participatiu es fa en paral·lel a la consulta pública prèvia i consisteix en vuit sessions deliberatives organitzades al voltant de diferents aspectes de la participació ciutadana, amb dimensió territorial i format híbrid, presencials i virtuals.

  • Assistint a una sessió en línia. S’han configurat les sessions en funció dels eixos a tractar i dels diferents actors implicats.
  • Assistint a una sessió presencial. Es realitzaran 4 sessions per copsar les particularitats de cada territori.
  • Participant en línia. Deixant comentaris o aportacions al portal www.participa.gencat.cat. També es podran consultar les aportacions d’altres persones participants i comentar-les.

Per assistir a les sessions presencials o virtuals cal inscripció prèvia.

Podeu trobar tota la informació a: https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio