CONDICIONS D’ÚS

En cumpliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries li informa que és titular del website www.indic.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries, S.L., amb CIF B-63912026 i domicili social en INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. ; Ronda Guinardo, 164, Baixos, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil en el volum 37751, foli 0106, full B310961, inscripció 1a – 29-06-2005. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és administracio@indic.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsablitat s’estendrà a:

La veracitat i licitut de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que doni qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La navegació, accés i ús pel website d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsablitat s’estendrà a:

INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l’accés a la website d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. ; administracio@indic.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d’INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries S.L., els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.