La present declaració d’accessibilitat s’aplica al nostre lloc web:

SITUACIÓ DE COMPLIMENT
Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
La present declaració va ser preparada el 07 de març de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada al març de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (articulo 10.2.a de l’RD 1112/2018) com per exemple:

 

Pot presentar:

 

Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la seu electrònica i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.

CONTINGUT OPCIONAL
Aquest portal aquesta dissenyat per a poder canviar la grandària del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús: