Curs d’enfortiment associatiu en temps de COVID-19

A INDIC hem dissenyat un curs virtual de 20 hores lectives que es desenvolupen al llarg de 4 setmanes de formació. L’objectiu és aportar als i les participants eines de reflexió per tal d’analitzar la situació en què es troba l’entitat en el moment actual i definir un pla de treball que permeti enfortir-la, identificant els canvis necessaris i desenvolupant difefents estratègies creatives.
L’impacte del COVID-19 a les nostres vides ha estat global i les entitats, com tothom, s’enfronta a un escenari amb possibles impactes: pèrdua d’associats, dificultats econòmiques, incertesa de com es podrà desenvolupar el projecte associatiu, etc.
Aquest curs de formació pretén aportar les eines de reflexió i l’acompanyament tècnic necessaris per tal d’ajudar a les entitats a definir un pla de treball en aquest nou escenari.

Si esteu interessats en organitzar el curs al vostre municipi, poseu-vos en contacte amb nosaltres.