Manel Ruiz i Plà

Llicenciat en biologia i educador social. Especialista en participació infantil i juvenil i dinàmiques de grup.