Marc Majós Cullell

Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració. Especialista en planificació estratègica i participació ciutadana.