Victor Garcia

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. Especialista en participació ciutadana i dinàmiques comunitàries.