Can Fabra IMHAB Barcelona (2020)

Servei: Remodelació d’espais públics | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut d’Habitatge (IMHAB), va impulsar un procés de debat compartit per la definició dels usos i el funcionament dels espais comuns que hi ha en la promoció de 46 habitatges de lloguer del recinte Can Fabra.

INDIC va fer un acompanyament durant el procés realitzant les següents tasques:

  • Sessions amb els responsables tècnics.
  • Sessions amb els veïns i veïnes de Can Fabra: a la primera sessió es va fer un anàlisi dels espais comuns, la segona sessió es va realitzar en un format de taller creatiu amb l’objectiu de generar idees de nous usos dels espais i a la última sessió es van definir els usos i el funcionament dels espais comuns.
  • Redacció de l’informe final amb els resultats.

Galeria d'imatges del projecte