Dinamització del III Fòrum de medi ambient (2015)

Servei: Dinamització de jornades i tallers | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

El març de 2015  la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Medi Ambient, va organitzar el III Fòrum sobre Medi Ambient i Món local. En el marc d’aquesta trobada es van organitzar diferents tallers per oferir un espai pel debat i la reflexió dels participants que pogués cloure amb uns resultats concrets i que permetessin recollir propostes i estratègies d’actuació futures en cadascun dels diferents àmbits.

INDIC va ser l’encarregada de dissenyar les dinàmiques de treball i de dinamitzar 8 tallers participatius sobre:

  • Eficiència energètica i energies renovables.
  • Gestió local del cicle de l’aigua.
  • Millora de la qualitat ambiental
  • Prevenció i gestió de residus i materials
  • Comunicació 2.0
  • Biodiversitat urbana i horts urbans.
  • Compra verda i consum responsable
  • Educació ambiental