Dinamització de la jornada de treball sobre l’Agenda Besòs (2017)

Servei: Dinamització de jornades i tallers | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

Barcelona Regional i el Consorci del Besòs estan impulsant l’Agenda Besòs, com a resultat de la voluntat política dels municipis de Badalona, Barcelona,Montcada i Reixac, Sant Adrià del Besos i Santa Coloma de Gramenet, per donar continuïtat al projecte de regeneració de l’eix Besòs i tot el seu entorn. L’Agenda estableix una estratègia de desenvolupament urbà compartida i una mirada conjunta a les potencialitats del territori com a espai metropolità d’acollida i d’oportunitats.

En el marc d’aquest procés, el juliol de 2017 es va organitzar una jornada de treball adreçada a responsables polítics i tècnics municipals, per tal de donar a conèixer els treballs realitzats i donar un nou impuls a l’Agenda.

INDIC va ser l’encarregada de dissenyar les dinàmiques de treball i dinamitzar els debats dels i les participants.