Inici
Jornada IMEB Barcelona (2019)

El projecte

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), va impulsar el passat 25 de novembre una jornada de reflexió sobre les polítiques educatives a la ciutat. La jornada s’adreçava a tècnica i tècniques municipals a l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, al Consorci d’educació, tècnics i tècniques d’educació dels districtes i altres tècnics/ques municipals.

La trobada es va celebrar a l’Institut Botànic i tenia com a objectiu presentar, reflexionar i debatre les línies estratègiques del nou mandat pel que fa a l’Àmbit de l’Educació.

INDIC va fer un acompanyament en la preparació i el desenvolupament de la jornada preparant prèviament les dinàmiques de treball, dinamitzant la jornada i elaborant un informe final presentant els resultats de manera sistematitzada.