Jornada de reflexió del Consorci d’Osona de serves socials (2017)

Servei: Dinamització de jornades i tallers | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

El 2017, el Consorci Osona de Serveis Socials va organitzar una jornada per reflexionar conjuntament amb relació als elements claus a incloure en el full de ruta de l’organització dels propers dos anys. Van participar professionals que donen servei a diversos municipis de la comarca, i formen part del Consorci: treballadors i treballadores socials, educadors i educadores socials unitats administratives, professionals dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA), professionals del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD).

INDIC va ser l’encarregada de dissenyar i dinamitzar els diferents grups de treball.