Pla local d’infància i adolescència de Sant Andreu de la Barca (2017)

Servei: Infància i adolescència | Ambit: Infància i joventut

El projecte

Per abordar l’anàlisi de la situació actual de la infància i l’adolescència de Sant Andreu de la Barca es van fer servir tres estratègies: el recull de dades que permetes una aproximació quantitativa a la realitat dels infants i adolescents del municipi;  el recull de serveis i recursos que des de les diferents àrees o departaments municipals desenvolupen per infants i adolescents; i el recull de visions entorn les temàtiques abordades.

Aquest treball ha establert un itinerari amb sessions de treball participatives dels diferents espais del projecte i agents implicats amb la finalitat de realitzar  una aproximació qualitativa des del punt de vista tècnic amb relació a les principals necessitats dels infants i adolescents del municipi; i identificar les dades i documents disponibles:

  • Grup Motor del PLIA: amb participació dels serveis d’Educació, Salut Pública, Joventut, Participació i Serveis Socials ;
  • Sessions amb tècnics i tècniques municipals
  • Sessió amb professionals de serveis i recursos externs
  • Sessió amb agents socials del territori
  • Tallers participatius amb alumnes de centres d’ensenyament