Inici
Infància i joventut

Infància i joventut

Treballar pel bon desenvolupament dels infants i adolescents dels nostres municipis implica analitzar les seves necessitats i treballar per garantir-ne l’accés als recursos necessaris. Per això, les administracions locals han promogut Plans Locals d’Infància i Adolescència, o Plans Locals de Joventut, emparats en la necessitat de planificar els recursos destinats a aquests col·lectius.

Tots aquests instruments parteixen de la voluntat de fer participar els mateixos infants i joves del procés de reflexió i anàlisi, per dissenyar millor les propostes i actuacions. Aquesta perspectiva parteix del reconeixement de l’infant i el jove com a subjectes de ple dret. Es tracta de treballar amb i per als infants i els joves.

Serveis que oferim