Definició d’usos d’equipaments

En què consisteix el servei

Dissenyem processos de participació per definir els usos i funcionament d’equipaments públics. Identifiquem les necessitats i usos de les persones usuàries i definim una manera de funcionar òptima per tal que el disseny final de l’equipament s’adapti a les seves necessitats.

  • Centres cívics
  • Casals de joves
  • Casals de barri
  • Casals de gent gran
  • Equipaments culturals
  • Equipaments esportius

Per qui hem realitzat aquest servei