bty

Pla d’Usos de l’Equipament Jove de Malgrat de Mar (2021)

Servei: Definició d’usos d’equipaments | Ambit: Infància i joventut

El projecte

L’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha impulsat el disseny i l’elaboració del Pla d’Usos del futur Equipament Jove del municipi. 

INDIC ha acompanyat al llarg del procés realitzant les següents tasques:

 • Sessió de treball amb l’equip de govern, en la qual es van definir les expectatives i les limitacions a tenir en compte.
 • Sessió de treball amb l’equip tècnic municipal, amb l’objectiu d’identificar els usos actuals i les necessitats de l’equipament.
 • Treball amb joves,
  • S’ha realitzat una enquesta a joves d’entre els 12 i els 29 anys, en la qual hi van participar més de 420 joves
  • Sessió amb delegats i delegades dels centres de secundària
  • Sessió amb membres d’entitats juvenils

A partir de tota la informació extreta, s’ha desenvolupat una proposta de Pla d’Usos i Funcionament del futur Espai Jove de Malgrat de Mar, el qual ha estat validat tant a nivell polític com tècnic. Aquest Pla, entre altres, recull els següents aspectes:

 • Usos per cada un dels espais, definint també les activitats i serveis que s’hi desenvoluparan
 • Aspectes clau en el funcionament de l’equipament, com els horaris, els recursos necessaris, el model de gestió, la informació i difusió…

Galeria d'imatges del projecte