1.12. Xarxa ParticipaLab

Procés participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL) (2021)

Servei: Definició d’usos d’equipaments | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

INDIC va acompanyar la Generalitat de Catalunya en l’impuls de la Xarxa ParticipaLab, mitjançant un procés participatiu amb l’objectiu de definir-la.

La Xarxa ParticipaLab consisteix en una xarxa d’equipaments que té com a objectiu aprofitar equipaments de proximitat, com biblioteques, centres TIC o casals cívics, per potenciar la participació ciutadana i la innovació social.

El procés participatiu que es va realitzar pretenia donar a conèixer el projecte i reflexionar sobre com incorporar nous serveis de participació ciutadana als equipaments d’arreu de Catalunya.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Assessorar en l’elaboració del marc de referència, identificant els eixos i els límits del debat.
  • Assessorar i dissenyar metodològicament les dinàmiques deliberatives.
  • Dinamitzar les sessions, en modalitat online i presencial.
  • Elaborar els documents de resultats de cada sessió i de l’informe final del procés.
  • Elaborar la metodologia per dur a terme sessions autogestionades.