Inici
Participació i treball comunitari

Participació i treball comunitari

El foment de la participació ciutadana en l’elaboració i la implementació de les polítiques públiques és un fet que ha modificat la manera d’entendre el paper de la ciutadania i l’administració en la construcció col·lectiva dels projectes desenvolupats per les administracions públiques. Això implica un canvi en la cultura organitzativa i la manera de fer dels ens públics, i planteja un repte i un aprenentatge per ambdues parts, administració i ciutadania.

La promoció i foment de la participació ciutadana en els afers públics esdevé una nova necessitat i un repte que no es pot improvisar perquè requereix de: anàlisi, planificació, metodologia, recursos i formació.

La implicació de la ciutadania en la comunitat és un fet que s’ha desenvolupat des dels inicis de la societat i ha tingut una evolució molt diversa al llarg del temps en funció de les necessitats i els contextos socials. Ara bé, en els darrers temps la perspectiva comunitària no només ha estat objecte sinó que s’ha convertit en subjecte d’anàlisi. La comunitat ja no és només “allò” que es construeix a través de les interaccions i relacions entre les persones, i entre les persones i les institucions, sinó que la “construcció de la comunitat” s’ha convertit en un objectiu en si mateix.

Una societat cohesionada, amb un sentiment de pertinença, implicada en el seu entorn més immediat, amb voluntat de cooperació i ajuda mútua, ha demostrat que és una societat més forta que ofereix una major resiliència als contextos adversos i que, per tant, pot afrontar millor els grans reptes de futur: sostenibilitat, cohesió social, civisme, etc.

Serveis que oferim