Plans d’actuació municipals

En què consisteix el servei

Els Plans d’actuació municipals permeten definir l’estratègia de govern i donar-la a conèixer. Des d’INDIC acompanyem i donem suport als ens locals en l’elaboració dels PAMs. Impulsem un procés de reflexió participat, amb agents polítics, tècnics i/o ciutadans per identificar les propostes, accions i prioritats a incorporar, i posem les eines per facilitar la planificació i programació de les actuacions per al mandat.

Dissenyem accions participatives per incorporar la perspectiva ciutadana mitjançant:

  • L’aprofitament dels espais estables existents o creant espais ad hoc
  • La dinamització d’accions al carrer
  • L’aprofitament del potencial de les tecnologies on line i les xarxes socials

Per qui hem realitzat aquest servei