Inici
Pla d’actuació municipal de Barcelona 2016-2019

Pla d’actuació municipal de Barcelona 2016-2019

El projecte

L’Ajuntament de Barcelona ha volgut impulsar la realització del Programa d’Actuació Municipal (PAM) amb la participació activa de la ciutadania. Aquesta participació activa s’ha canalitzat mitjançant diferents canals i espais. El suport d’INDIC s’ha centrat en la dinamització de la reflexió  amb els consells i òrgans estables de salut i de l’àmbit social, i amb els professionals de l’Àrea de Drets socials.

El nostre paper va consistir en dissenyar les dinàmiques de treball, dinamitzar les sessions i elaborar els informes de conclusions per tal d’enriquir el document base del PAM elaborat pels responsables de l’Ajuntament.