Equips de treball i organització

Descripció

Les persones responsables de les organitzacions i les empreses estan constantment prenent decisions per al seu funcionament diari. Però de vegades hi ha decisions de caràcter estratègic que, pels seus continguts, pel seu impacte, o pel caràcter transversal o estratègic que tenen, fan necessari o convenient una perspectiva més àmplia i participativa.

El treball en equip en el marc de tota organització, ja sigui en l’administració o el món empresarial, requereix de l’atenció i la cura necessàries perquè es produeixi en circumstàncies òptimes.

Vetllar pel clima de treball, les relacions entre els professionals, i els canals de comunicació i relació dels treballadors i treballadores és incidir en la millora de l’eficiència i els resultats de l’organització.

Aquesta millora implica treballar els mecanismes per incorporar la veu dels professionals, però també dels usuaris i consumidors dels diferents recursos i serveis. Millorar els sistemes i canals de comunicació interns i externs de les organitzacions enforteix la implicació dels diferents agents en un projecte comú. Per això cal aprofundir en la incorporació i desenvolupament d’eines i instruments de participació en els òrgans de gestió.

Serveis que oferim