Diagnòstics de l’organització

En què consisteix el servei

El coneixement de la realitat present d’una organització o empresa és el punt de partida per a qualsevol acció de millora. Per això elaborem diagnòstics de la situació que ens permeten:

  • Identificar i sistematitzar els punts forts i els punts febles d’una organització
  • Definir el mapa d’actors o sociograma de l’organització
  • Elaborar els mapes de processos clau que hi tenen lloc

Per qui hem realitzat aquest servei