Diagnòstic organitzatiu dels serveis socials de Rubi (2017)

Servei: Projectes de millora de serveis socials | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

Durant l’any 2017 vàrem fer l’assistència tècnica en l’elaboració del diagnòstic organitzatiu dels serveis socials bàsics del municipi. Aquesta tasca va requerir de l’estudi i anàlisi de les memòries, dades i documentació, el treball amb l’equip de serveis socials, copsant les visions de la unitat administrativa, els treballadors i educadors socials en el funcionament i organització del serveis en la tasca d’atenció a la ciutadania.

El resultat es va concretar en una diagnosi, la identificació i priorització de les oportunitats de millora i la descripció de propostes de millora.