Formació de professionals i tècnics municipals

En què consisteix el servei

Dissenyem cursos de formació sobre participació, dinamització de grups i metodologies participatives adreçats a professionals i tècnics municipals. Capacitem els tècnics encarregats d’impulsar processos de participació per tal que coneguin les bases metodològiques necessàries i les eines pràctiques que requereixen. Aquestes formacions tenen un alt contingut pràctic i aplicat de manera que es parteix de l’experiència dels participants i els continguts i dinàmiques s’adapten als seus llocs de treball en cada cas. Els principals continguts que inclouen aquestes formacions són:

  • Bases i principis de la participació ciutadana
  • Objectius de la participació
  • Processos participatius i espais estables de participació
  • Fases de la participació
  • Els agents i el mapa d’actors
  • Metodologies participatives
  • Creativitat aplicada a la participació
  • El rol del facilitador
  • Comunicació efectiva

Per qui hem realitzat aquest servei