3.4. Consells Terrassa

Procés participatiu per a la construcció de propostes col·lectives als Consells de Districte de l’Ajuntament de Terrassa (2022)

Servei: Formació de professionals i tècnics municipals | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

INDIC va acompanyar al Servei de Qualitat Democràtica de l’Ajuntament de Terrassa en un procés de capacitació tècnica i procés participatiu amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la millora dels barris i incorporar en el pressupost municipal actuacions que fossin el resultat de la participació i la construcció col·lectiva entre ciutadania i els consells municipals de districte.

Les tasques que es van desenvolupar van ser:

  • Coordinació, disseny i suport metodològic del procés.
  • Formació i acompanyament en la dinamització de les sessions del procés participatiu.
  • Elaboració dels informes de resultats de les sessions realitzades.
  • Elaboració de l’informe de valoració del procés amb els aprenentatges i elements de reflexió a tenir en compte en futures experiències.