Projectes per innovar i millorar els productes i serveis

En què consisteix el servei

Dissenyem processos de participació per tal d’incorporar la perspectiva dels usuaris o consumidors en la millora dels productes i serveis que ofereixen les organitzacions i les empreses. La visió i experiència de l’usuari o consumidor és un element clau a tenir en compte quan es vol millorar un servei o producte determinat. Per aconseguir-ho dissenyem estratègies específiques com ara:

  • Focus grups
  • Grups de discussió
  • Entrevistes grupals
  • Enquestes qualitatives
  • Quaderns de debat

Per qui hem realitzat aquest servei