4.3. Auditoria energetica

Jornada de debat per a l’avaluació del programa transversal d’auditories energètiques a llars vulnerables (2022)

Servei: Projectes per innovar i millorar els productes i serveis | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

L’equip d’INDIC va dinamitzar una Jornada de treball organitzada per Diputació de Barcelona amb tècnics i tècniques municipals de medi ambient, d’habitatge i dels serveis socials dels ajuntaments i consells comarcals com a peticionaris de les auditories per l’avaluació del programa d’auditories energètiques a llars vulnerables. La jornada tenia per objectiu reflexionar al voltant de possibles propostes de millora amb relació a la renovació del recurs del catàleg i la conseqüent licitació.

Les tasques principals desenvolupades a la jornada van ser:

  • Dissenyar la jornada en línia per motivar i afavorir la reflexió i la generació d’idees en clau propositiva.
  • Dinamitzar la jornada i sistematitzar la informació aportada per visualitzar i compartir in situ els resultats obtinguts de la part de treball.
  • Gestionar la plataforma de reunions en línia.
  • Redactar l’informe de resultats de la jornada.