4.3. xat jove

Prova pilot del projecte Joves: ajuda en xat de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Ajuda i Esperança (2022)

Servei: Projectes per innovar i millorar els productes i serveis | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

INDIC va acompanyar en el testatge del funcionament d’una plataforma desenvolupada per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Ajuda i Esperança, abans de posar-la en marxa. L’eina desenvolupada a testejar consisteix en un xat a través del qual poder atendre i acompanyar a adolescents i a joves en situació de malestar emocional.

El testatge de la prova pilot va consistir en la realització de sessions participatives per identificar, des de la vessant de la comunicació, aquells elements que faciliten o dificulten la fluïdesa i utilitat del xat en l’atenció que es dona entre persones usuàries i voluntàries que atenen el xat.

Les tasques principals desenvolupades en la prova pilot d’aquest projecte van ser:

  • Dissenyar metodològicament les sessions i coordinar tècnicament el projecte.
  • Convocar els participants al procés participatiu de la prova pilot de l’eina a testar.
  • Dinamitzar les sessions de participació amb els joves participants.
  • Redactar l’informe final de conclusions amb els suggeriments de millora i consideracions i alertes a tenir en compte per la posada en marxa del xat.