Pla d’actuació municipal del Prat de Llobregat (2016)

Servei: Plans d’actuació municipals | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

L’Ajuntament del Prat de Llobregat volia promoure la participació activa de la ciutadania en l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 2016-2019. La voluntat municipal era que el veïnat del Prat de Llobregat poguessin proposar quines accions consideraven que s’haurien d’impulsar des del Govern municipal durant aquest proper mandat.

Per poder realitzar aquesta tasca, la proposta organitzativa del procés contemplava diferents estratègies i canals per recollir les propostes ciutadanes. El procés va plantejar un treball amb els espais de participació existents al municipi, com ara Consells de participació, Taules i Comissions. En total, es va treballar amb 13 espais estables de participació ciutadana, organitzats de manera sectorial de manera que els temes i els agents implicats estan vinculats a un àmbit concret de la ciutat.

També  es van articular tres estratègies per a implicar a la ciutadania no organitzada i que no té presència directa en aquests espais estables de participació:

  • La participació virtual a través de la web municipal.
  • La participació a través de butlletes i bústies de suggeriments en els equipaments socials de referència (biblioteques, centres cívics, pavellons, piscines, etc.)
  • La dinamització al carrer per recollir les aportacions dels veïns i veïnes.

Galeria d'imatges del projecte

Imatges de les accions de participació