Dinamització de Consells i espais estables de participació

En què consisteix el servei

Donem suport a la creació, organització i dinamització dels Consells Municipals de participació dels diferents àmbits, ja siguin de dimensió territorial (Consell de ciutat, poble o barri), sectorial (mobilitat, serveis socials, cultura, esports, escolar, salut…) o de col·lectius (Infants, Joves, Dones, Gent Gran, LGTBIQ+…).

L’acompanyament d’INDIC s’orienta tant al disseny i l’organització dels Consells com a la preparació i dinamització de les sessions de treball.

Per qui hem realitzat aquest servei