2.5. Consell Masquefa

Consell d’Infants i Adolescents de Masquefa (2023)

Servei: Dinamització de Consells i espais estables de participació | Ambit: Infància i joventut

El projecte

INDIC va acompanyar l’Ajuntament de Masquefa en el procés de treball amb infants i adolescents del municipi per potenciar la seva participació en la vila a través de la creació i la dinamització del Consell d’Infància i Adolescència.

Les tasques principals desenvolupades van ser:

  • Treball intern amb l’Ajuntament pel disseny del Consell d’Infants i Adolescents de Masquefa.
  • Elaboració de material pedagògic per treballar a les aules dels centres educatius, entre sessió i sessió del Consell.
  • Disseny i dinamització de les sessions dels Consells amb els consellers i conselleres (alumnat triat com a representant de les seves aules).
  • Elaboració i lliurament dels documents resultants obtinguts de cadascuna de les sessions realitzades amb el Consell.