Inici
Casa Capell de Mataró (2020)

El projecte

La Diputació de Barcelona va iniciar un procés a l’equipament de la Casa Capell de Mataró amb l’objectiu de replantejar els usos de l’equipament i definir un Pla Director que permetés que Casa Capell esdevingui un centre de referència de participació i generació d’idees vinculades a temes de sostenibilitat.

Al llarg d’aquest procés INDIC va fer tasques de suport i acompanyament en les diferents fases que es proposaven, obertes a tothom.

En una primera fase, dedicada a la recollida d’informació i la diagnosi, es va dinamitzar una sessió de treball amb tècnics i tècniques municipals, i una altra sessió amb la ciutadania per tal d’identificar les oportunitats i les limitacions que presentava l’espai de Casa Capell.

En una segona fase, l’objectiu es centrava en fer una projecció de com es volia que fos el futur equipament, definint també l’escenari desitjat per l’espai. Finalment, en una última fase, es va fer un acompanyament per tal de concretar les propostes que calia incloure al futur Pla d’Usos.