Projectes educatius de ciutat

En què consisteix el servei

Els Projectes educatius de ciutat (PEC) són alhora un instrument de planificació i coordinació de les polítiques educatives i un mecanisme de concertació i participació dels diferents agents educatius d’un municipi sota uns objectius i criteris compartits. El PEC pretén ser un instrument per garantir l’eficiència dels recursos, tot buscant la complicitat i les sinergies amb el teixit social del territori.

INDIC ofereix un suport tècnic en les diferents fases del projecte: disseny, execució, dinamització dels espais i xarxes de treball constituïdes, dinamització dels grups impulsors, organització de fòrums educatius, així com acompanyament en el seguiment i l’avaluació.

 

 

Per qui hem realitzat aquest servei