Projectes educatius

En què consisteix el servei

Els projectes relacionats amb l’àmbit de l’educació pretenen planificar i coordinar en matèria de polítiques educatives amb la participació dels diferents agents del sistema educatiu i del territori amb la intencionalitat d’establir uns objectius i criteris compartits.

Des d’INDIC oferim un suport tècnic en les diferents fases del projecte: disseny, execució, dinamització dels espais i xarxes de treball constituïdes, dinamització dels grups impulsors, organització de fòrums educatius, així com acompanyament en el seguiment i l’avaluació.

 

Per qui hem realitzat aquest servei