1.14. Jornada Compartim petits - XEB

Trobada de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals – Compartim petits municipis. Diputació de Barcelona (2023)

Servei: Projectes educatius | Ambit: Equips de treball i organització

El projecte

INDIC ha dinamitzat diverses trobades en línia organitzades per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de Diputació de Barcelona amb membres de la Xarxa d’Escoles Bressol amb l’objectiu de generar un espai on poder compartir els seus neguits, reflexions o aportacions sobre aquells temes del seu interès.

A les sessions van participar perfils diversos des de responsables tècnics municipals fins a equips directius d’escoles bressol municipals.

Les tasques que es van desenvolupar van ser:

  • Coordinació, disseny i suport metodològic de la trobada en línia.
  • Dinamització de la jornada.
  • Elaboració dels informes amb els resultats de les reflexions i aportacions fetes.