Inici
Pla Local d’Infància i Adolèscencia de Sant Cugat (2020-2023)

Pla Local d’Infància i Adolèscencia de Sant Cugat (2020-2023)

El projecte

L’any 2019 l’Ajuntament de Sant Cugat va engegar un procés d’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència (2020-2023) amb la voluntat d’actualitzar i reflexionar entorn la situació dels infants (dels 0 als 12 anys) i adolescents (dels 12 als 18 anys).

L’equip d’INDIC va fer un acompanyament al llarg del procés desenvolupant tasques al voltant de les dues fases proposades: una primera fase de diagnòstic i una segona fase, la qual es definia per elaborar el disseny el propi Pla.

A la fase de diagnòstic les tasques desenvolupades han estat:

 • Anàlisi sociodemogràfic, el qual inclou l’anàlisi i explotació de dades secundàries i anàlisi de documentació, acompanyat d’un anàlisi qualitatiu amb l’àmbit polític, tècnic i amb infants i joves del municipi. En aquestes sessions s’han fet al voltant de les següents temàtiques: educació i formació, salut, convivència i relacions positives, informació i participació, usos del temps i lleure a la ciutat i finalment, ocupació i habitatge.
 • Disseny i tractament de dades d’una enquesta online adreçada a famílies amb infants menors de 12 anys i joves de 12 a 18 anys.

En una segona fase, on l’objectiu residia en desenvolupar el propi Pla, les tasques de suport i acompanyament han estat:

 • Entrevistes amb responsables tècnics de diferents àrees per tal de concretar les actuacions a desenvolupar al PLIA.
 • Definició i ordenació de les fitxes d’actuació en tres eixos estratègics:
  • Una ciutat que promou la igualtat d’oportunitats educatives
  • Una ciutat saludable que protegeix els infants i adolescents
  • Una ciutat participativa i amiga dels infants i adolescents
 • Redacció del document final, aprovat per l’Ajuntament de Sant Cugat.