Pla Local d’Infància i Adolescència de Vilanova (2020)

Servei: Infància i adolescència | Ambit: Infància i joventut

El projecte

L’any 2019 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va engegar un procés d’actualització del Pla Local d’Infancia i Adolescència (PLIA), concebent aquest procés com un projecte participatiu, transversal i en xarxa.

L’equip d’INDIC ha fet un acompanyament al llarg d’aquest procés desenvolupant tasques en les dues fases en les s’ha estructurat: una primera fase de diagnosi i una segona fase on s’han recollit propostes per definir el pla d’acció.

El treball de camp va incloure:

  • Anàlisi sociodemogràfic, el qual va incloure la recerca de dades quantitatives i qualitatives.
  • Sessions de treball amb: àmbit polític, tècnics i tècniques municipals, professionals i agents externs a l’ajuntament, representants de les AFA, entitats del municipi, alumnes de 5è i 6è de diverses escoles i delegats i delegades de 1r a 4t de la ESO i batxillerats.
  • Elaboració i anàlisi d’una enquesta adreçada a famílies amb infants menors de 12 anys.
  • Elaboració i anàlisi d’una enquesta adreçada a adolescents d’entre 12 i 17 anys.
  • A partir de les sessions de diagnosi s’han realitzat dues sessions de treball amb equips tècnics, equips professionals i entitats per tal de treballar diferents propostes:
    • Sessió “Viure a Vilanova”, on s’han tractat els àmbits d’educació, salut, protecció i promoció i espai públic i mobilitat.
    • Sessió “Gaudir a Vilanova”, en les quals s’han treballat àmbits com el lleure, l’esport, la cultura i la participació.
  • A partir de les propostes formulades en aquestes sessions s’han desenvolupat les fitxes d’acció. I finalment s’ha redactat el document final, aprovat per unanimitat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 

 

Galeria d'imatges del projecte