Inici
PLIA Santpedor (2022)

El projecte

INDIC va acompanyar la Diputació de Barcelona en el suport a l’Ajuntament de Santpedor en l’actualització del Pla Local d’Infància i Adolescència.

El PLIA és l’instrument que permet concretar i articular el conjunt d’actuacions destinades a la infància i l’adolescència de Santpedor, en el marc d’una estratègia global de poble que vol integrar les iniciatives dels diferents agents vinculats a la infància i l’adolescència del territori i la pròpia infància i adolescència.

Les tasques principals que es van desenvolupar a Santpedor van ser:

  • Analitzar la realitat sociodemogràfica de la infància i l’adolescència en el territori i recopilar totes les dades disponibles que permetessin valorar la seva situació i identificar les seves necessitats.
  • Diagnosticar de manera participada la realitat de la infància i l’adolescència del territori, implicant als recursos i serveis públics i als agents socials del territori.
  • Planificar les polítiques a desenvolupar per cobrir les necessitats detectades partint dels recursos disponibles i els agents que intervenen al territori, posant especial èmfasi en les situacions de vulnerabilitat dels infants i adolescents.

Per donar resposta a aquests objectius el procés es va estructurar en una primera fase de diagnosi, en què es van identificar les necessitats, problemàtiques, demandes i recursos en relació amb la infància i l’adolescència; a la que va seguir una segona fase de planificació dels eixos d’actuació i de les accions concretes a emprendre.