1.1. Cunit pp2021 (2)

Pressupostos participatius de Cunit (2021)

Servei: Pressupostos participatius | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

L’Ajuntament de Cunit va desenvolupar la segona edició dels pressupostos participatius del municipi. L’equip d’INDIC va acompanyar el procés d’implementació realitzant tasques de suport i dinamització dels espais de debat ciutadà per tal de facilitar la generació de propostes.

Les tasques principals que es van dur a terme van ser:

  • Presentar el procés de pressupostos participatius 2021, com a moment d’informació i transparència.
  • Dinamitzar la reflexió col·lectiva respecte les necessitats de Cunit mitjançant la realització d’un taller creatiu.
  • Realitzar una sessió de debat amb el col·lectiu de la gent gran, amb l’objectiu de facilitar la participació de col·lectius infrarepresentats i identificar necessitats per tal de generar propostes.
  • Fer accions de dinamització a l’espai públic en llocs concorreguts.