Pressupostos participatius d’Esparreguera (2020)

Servei: Pressupostos participatius | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

L’Ajuntament d’Esparraguera va impulsar la seva segona edició dels pressupostos participatius, després d’una primera experiència pilot l’any 2018. L’equip d’INDIC va acompanyar el procés d’implementació desenvolupant tasques de suport en les diferents fases: informació, presentació de propostes, valoració tècnica, votació, presentació dels resultats i avaluació del procés.

Les tasques principals que va desenvolupar van ser:

  • Reunions político – directives inicials pel disseny organitzatiu del procés.
  • Acompanyament i dinamització dels espai estables del procés (Comissió Política i Comissió Tècnica).
  • Dinamització de la jornada participativa amb la ciutadania i presentació de propostes.
  • Elaboració dels documents resultants del procés participatiu.
  • Suport a la plataforma Decidim.