ACA

Procés participatiu “El futur de l’aigua a Catalunya (2022-2027)”. Agència Catalana de l’Aigua (2019-2022)

Servei: Plans estratègics | Ambit: Sense ambit principal

El projecte

Amb l’Agència Catalana de l’Aigua vam desenvolupar un procés participatiu amb relació a la revisió del Pla de gestió de les conques internes fluvials de Catalunya amb agents de tots els sectors: ambientalistes, econòmics i socials, creant taules per al debat sobre la gestió de l’aigua i els ecosistemes fluvials, amb informació i espais per a la deliberació amb l’objectiu de millorar l’estat ecològic de les masses d’aigua dels nostres rius, aigües subterrànies i costaneres, tal com estableix la Directiva Marc de l’Aigua.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny del procés participatiu
  • Difusió i reforç de les convocatòries de les sessions informatives, de treball i retorn de resultats.
  • Dinamització de les sessions de treball
  • Elaboració dels documents resultants de les sessions de treball
ACA
ACA
ACA