Plans estratègics

En què consisteix el servei

Assessorem i dissenyem processos de participació per a l’elaboració de plans estratègics sectorials o territorials de manera participada. Identifiquem el mapa d’actors del procés, elaborem el diagnòstic compartit i dissenyem els plans d’actuació per assolir l’escenari desitjat.

Projectes destacats

Pla del Joc a l'Espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 (2018)

Ajuntament de Barcelona i Institut d'Infància i Adolescència

Pla Estratègic de Parets del Vallès 2025

Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Garraf

Per qui hem realitzat aquest servei