Plans estratègics

En què consisteix el servei

Assessorem i dissenyem processos de participació per a l’elaboració de plans estratègics sectorials o territorials de manera participada. Identifiquem el mapa d’actors del procés, elaborem el diagnòstic compartit i dissenyem els plans d’actuació per assolir l’escenari desitjat.

Per qui hem realitzat aquest servei