375_llei_participacio

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya (2023)

Servei: Plans estratègics | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

INDIC va acompanyar a la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya en el disseny i execució de les sessions participatives del procés participatiu per a l’elaboració de la nova llei de participació ciutadana. L’objectiu de l’elaboració de la nova llei era consolidar el model de participació ciutadana com un dels pilars del govern obert, assentar unes bases sòlides que facilitin la innovació en aquest camp, garantir els drets de participació, flexibilitzar els seus mecanismes i contribuir a una participació ciutadana de qualitat.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Realitzar reunions tècniques per definir el marc del debat i el disseny metodològic del procés participatiu.
  • Dinamitzar les sessions de debat en línia i presencials.
  • Redactar els informes de les sessions de debat realitzades.
  • Redactar l’informe agregat del procés participatiu amb les aportacions de les sessions de debat i de la plataforma del procés participatiu al participa.gencat.cat.
  • Elaborar una infografia amb el resum dels resultats del procés per facilitar la seva difusió a través de les xarxes socials.
1.2. gencat llei participacio
1.2. gencat llei participacio
1.2. gencat llei participacio