Projecte de millora de la comunicació al Grup Maculart (2016)

Servei: Projectes de millora de la comunicació i l’ambient laboral | Ambit: Equips de treball i organització

El projecte

L’any 2016, el Grup Maculart va iniciar un procés de canvis logístics i organitzatius pels quals la direcció de l’empresa volia la implicació activa del conjunt dels seus treballadors.

Era imprescindible aconseguir una bona comunicació i motivació dels treballadors perquè els canvis que havia d’afrontar l’empresa es poguessin implementar més fàcilment i amb les màximes complicitats.

INDIC va dissenyar un procés de treball que incorporava:

  • Formació i capacitació dels càrrecs intermedis en direcció d’equips de treball
  • Sessions participatives amb els treballadors de les diferents àrees de l’empresa; taller i oficina