Projecte de pressupostos participatius de Manresa (2017)

Servei: Pressupostos participatius | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

Després de dos anys d’experiència en el desenvolupament del pressupost participatiu, l’Ajuntament de Manresa va demanar el suport d’INDIC per acabar de definir el seu model de pressupostos participatius. Per fer-ho es van realitzar diverses reunions de treball amb els serveis tècnics de participació i els responsables polítics del procés.

INDIC va acompanyar la comissió tècnica en aquestes reunions per definir els criteris i el model de fitxa de recollida de propostes, i per valorar les propostes rebudes.

També es va assessorar i donar suport al servei de comunicació per definir el Pla de Comunicació dels Pressupostos Participatius.