Projectes de pressupostos participatius a Vilanova i la Geltrú (2017)

Servei: Pressupostos participatius | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

Durant l’any 2017 hem acompanyat l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el desenvolupament del seu model de Pressupostos Participatius. Per fer-ho es van realitzar 5 reunions preparatòries amb els diferents agents implicats: equip de participació ciutadana, equip de govern, junta de portaveus, coordinadors d’àrees municipals i responsables de comunicació.

A partir d’aquestes sessions de treball es va definir el procés de pressupostos participatius i vam acompanyar-ne el desenvolupament tot assessorant davant els dubtes que anaven sorgint, acompanyant en la presentació pública davant del Consell d’Associacions de Veïns, membres de consells municipals i ciutadania en general.

També es va donar suport a la Comissió Tècnica encarregada de fer el filtratge de les propostes tot ajudant a valorar les propostes rebudes.

Finalment, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va realitzar una avaluació del procés i es van recollir propostes de millora per a la següent edició.