Urbanització de la riera d’Alella (2018)

Servei: Remodelació d’espais públics | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

L’Ajuntament d’Alella va impulsar un procés de participació entorn el projecte d’urbanització de la riera del municipi per tal de recollir la perspectiva ciutadana entorn com havia de ser la futura intervenció.

Aquest procés de participació pretenia recollir informació ciutadana per tal de visibilizar el posicionament ciutadà en grans temes que configuraven el projecte, així com també pretenia aprofitar aquest procés per posar en valor espais i dinàmiques existents per establir nous vincles amb l’espai en el que es vol intervenir.

INDIC va fer un acompanyament al llarg del procés desenvolupant les següents tasques:

  • Dinamització de sessions de treball participatives amb diferents col·lectius: tècnics i tècniques municipals, gent gran, dones, alumnes de 5è i 6è de primària, joves i adolescents i una sessió oberta a tota la ciutadania.
  • Activitats amb les escoles per recollir la veu dels infants.
  • Línia del temps per conèixer la història de la riera.

 

Galeria d'imatges del projecte