1.11. Viladecans X0-6

Xarxa d’Infància 0-6 de Viladecans (2023)

Servei: Infància i adolescència | Ambit: Infància i joventut

El projecte

INDIC va acompanyar al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans en la dinamització de la Xarxa 0-6. La Xarxa 0-6 va néixer amb la finalitat d’impulsar, facilitar i donar suport a les accions proposades pels professionals de Viladecans relacionades amb els infants d’entre 0 i 6 anys, per tal de garantir el seu òptim desenvolupament, comptant amb la implicació i participació de les seves famílies.

Des de l’any 2021 INDIC ha acompanyat la Xarxa dinamitzant les trobades de treball.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny i suport metodològic en el pla de treball de la xarxa.
  • Dinamització de les trobades de treball.
  • La redacció dels informes amb els resultats de les trobades realitzades.